ევაკუაციის გეგმა - საევაკუაციო გეგმა


ჩვენთან შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ხანძრის დროს გამოსაყენებელი; საევაკუაციო გეგმები, სხვადასხვა მატერიალებზე და სხვადასხვა; შესრულებით. სრული შესაბამისობა კანონმდებლობის მოთხოვნებისადმი სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში. მაღალი ხარისხი. მისაღები ფასები.

ევაკუაციის გეგმა – ეს ძირითადი დოკუმენტია, სადაც მითითებულია; საევაკუაციო გზები; და გასასვლელები. დადგენილია ადამიანთა მოქცევის წესები, აგრეთვე ობიექტზე მოსამსახურე პერსონალის მოქმედებათა წესი.

ევაკუაციის გეგმები განთავსებული უნდა იყოს თვალსაჩინო ადგილებში:
- შენობებში, სადაც განთავსებულია მორიგე პერსონალი;
- შენობის თითოეულ სართულზე, კიბის უჯრედების ან შენობიდან საევაკუაციო გამოსასვლელების გვერდით.
- იმისთვის, რომ მოვამზადოთ შენობიდან ევაკუაციის გეგმა, გვჭირდება ყველა სათავსოს ტექნიკური გეგმა.

დაგვიკავშირდით: 568 68 68 86


მუშაობის განრიგი
1. ობიექტზე გასვლა;
2. საჭირო ინფორმაციების მოგროვება(სათავსოების გეგმები, საშტატო განაწესი და ა. შ. )
3. ევაკუაციის გეგმის ფაილის შექმნა;
4. ევაკუაციისთვის საჭირო მიმართულებების განსაზღვრა;
5. გრაფიკული ელემენტების გამართვა;
6. ევაკუაციის გეგმის ტექსტური ნაწილის შექმნა;
7. დამზადებული საევაკუაციო გეგმის წარდგენა

ევაკუაციის გეგმის დამზადებისთვის საჭირო მასალები:
კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად, ევაკუაციის გეგმები უნდა განთავსდეს შუშის (ან საფარის ) ქვეშ.
ჩვენი ევაკუაციის გეგმები საკმაო შესაბამისობაშია მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებთა და აქვთ გაფორმების რამდენიმე ვარიანტი:
  • ლამინირებული
  • ხის ჩარჩოში შუშის ქვეშ


სახანძრო გეგმის შესრულების ფასები
ევაკუაციის გეგმის მომზადების ფასი დამოკიდებულია მისი გაფორმების ვარიანტზე და მასალაზე, რომლისგანაც ის დამზადებულია.
აირჩიეთ ვარიანტი ზემოთ მოცემულიდან და მენეჯერთან დააზუსტეთ თქვენი შეკვეთის სრული ღირებულება.

ევაკუაციის გეგმა

არის დოკუმენტი, სადაც მითითებულია საევაკუაციო გზები და გასასვლელები, დადგენილია ადამიანთა მოქცევის წესები, აგრეთვე ობიექტზე მოსამსახურე პერსონალის მოქმედებათა წესი.

მომსახურებასად გსურთ სახანძრო საევაკუაციო გეგმა?

აირჩიეთ ჩამონათვალში სასურველ ობიექტი და მიიღე დეტალური ინფორმაცია

200+

შესრულებული სამუშაო

200+

კმაყოფილი კლიენტი

5+

სამუშაო გამოცდილება