ბაღის ევაკუაციის გეგმა / ევაკუაციის გეგმა ბაღში

ევაკუაციის გეგმა ბაღში

► შენობაში აუცილებლად უნდა იყოს საევაკუაციო გეგმა და საევაკუაციო გასასვლელები, რაც საჭიროების შემთხვევაში ხელს შეუწყობს სწრაფ და უსაფრთხო ევაკუაციას. აუცილებელია თანამშრომელთა პასუხისმგებლობის გადანაწილება, თუ ვინ როგორ იქცევა საგანგებო სიტუაციებში.
► საევაკუაციო გეგმას ბაღის ყველა თანამშრომელი უნდა იცნობდეს და თვალსაჩინო ადგილას იყოს გამოკრული. შენობის საევაკუაციო გასასვლელები ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოწყობის ტექნიკურ რეგლამენტს უნდა შეესაბამებოდეს.

სად შევძლებ, მაღალი ხარისხის ევაკუაციის გეგმის შეკვეთას?

5 წელზე მეტი სამუშაო გამოცდილება, არცერთი საჩივარი თუ შეცვლის მოთხოვნა! 1 წლიანი ხელშეკრულება, მაღალი სტანდარტები, გრაფიკა თუ ტექსტური ნაწილი, ქართულ და ინგლისურ ენებზე! 

მობილური: 568 68 68 86
ელ ფოსტა: [email protected]

ფეისბუქი: ევაკუაციის გეგმა

რა უნდა ვიცოდეთ

ხანძრის შემთხვევაში ევაკუაციის გეგმა რეალური გზამკვლევია მათთვის, ვინც პირველად აღმოჩნდა შენობაში.