კლინიკის ევაკუაციის გეგმა / ევაკუაციის გეგმა კლინიკაში

ყველა კლინიკაში უნდა იქნეს გამოკრული ხანძრის დროს ადამიანთა ევაკუაციის გეგმები, საევაკუაციო გასასვლელებისაკენ მოძრაობის...

ევაკუაციის გეგმა სასტუმროში / საევაკუაციო გეგმა სასტუმროში / სასტუმროს ევაკუაციის გეგმა

სასტუმროების, მოტელების და საერთო საცხოვრებლების შენობების ნომრებში უნდა იქნეს გამოკრული ხანძრის დროს ადამიანთა...

ბაღის ევაკუაციის გეგმა / ევაკუაციის გეგმა ბაღში

შენობაში აუცილებლად უნდა იყოს საევაკუაციო გეგმა და საევაკუაციო გასასვლელები, რაც საჭიროების შემთხვევაში ხელს შეუწყობს...

რესტორნის ევაკუაციის გეგმა / ევაკუაციის გეგმა რესტორანში

ნებისმიერი შენობაში, სადაც იკრიბება 10 ადამიანი ან მეტი, ევაკუაციის გეგმა აუცილებელია, არსებობს სპეციალური სტანდარტები,...

ევაკუაციის გეგმა სკოლაში / საევაკუაციო გეგმა სკოლებში / სკოლის ევაკუაციის გეგმა

ყველა საგანმანათლებო დაწესებულებაში უნდა იყოს სპეციალისტი, რომლის ამოცანაა ბავშვების უსაფრთხოება. გარდა ამისა,...